11.3.2019

Kiina ja Intia nousivat kristittyjä vainoavien maiden listalla

Kristittyjen vainot 2018

Open Doors -järjestön julkaisema World Watch List-raportti tarkastelee kristittyjen vainoja maailmanlaajuisesti. Raportti julkaistaan vuosittain ja sen taustalla on tutkimustyö ja kriteerit, joiden perusteella arvioidaan, mikä kristittyjen tilanne kussakin maassa on. Tammikuussa 2019 julkaistu viimeisin raportti nosti esiin uusia maita ja huolenaiheita, sillä monissa maissa kristittyjen tilanne on vaikeutunut.

Kaikkein ankarinta vaino on Pohjois-Koreassa, missä tilanne ei ole helpottunut. Lähes yhtä vaikeaa kristityillä on Somaliassa ja Afganistanissa.

Myös muut järjestöt tarkkailevat kristittyjen kohtelua eri maissa ja mm. U. S. Commission for Religious Freedom julkaisee oman raporttinsa. Kokosimme tähän yhteyteen kartan, jossa näiden kahden lähteen tietoja on yhdistelty. Kartassa eri maiden kohdalla ei ole numerointia. Sen sijaan maat on jaettu viiteen kategoriaan sen mukaan, kuinka vaikeaa vainoa niissä kohdistetaan kristittyihin. Joidenkin maiden sisällä on huomattavia alueellisia eroja, mutta silti niiden kohdalla on arvioitu kokonaisuutta ja vainoamisen kehityssuuntaa.

”Tärkeä tutkimus”

Tohtori Susanna Kokkonen kommentoi Avainmedialle World Watch List -raporttia:

– Pidän erittäin tärkeänä tämänkaltaisen tutkimuksen julkaisemista. Raportti nostaa esiin syitä, jotka ovat aiheuttaneet jonkin maan päätymisen listalle, ja se myös auttaa hahmottamaan maantieteellisen sijainnin, Kokkonen sanoo.

– Tämän raportin avulla voidaan nähdä jo varhaisessa vaiheessa, mihin suuntaan vainot ovat kehittymässä. Tämä nähdään mm. nyt Kiinan ja Intian kohdalla, joissa tilanne pahenee.

– Vaikka paikalliset olot joissain maissa vaihtelevatkin, listalle ei kuitenkaan päädy kovin helposti ilman syytä. Siksi raportti on otettava vakavasti, sanoo Susanna Kokkonen.

– Samanaikaisesti, kun kristittyjen vainot kiihtyvät monissa maissa, myös juutalaisviha on alkanut nostaa päätään yhä avoimemmin. Viha on vainojen edellytys, mutta kristittyjä vainotaan tällä hetkellä maailmassa selkeästi eniten. On kuitenkin hyvin mielenkiintoista, että antisemitismin voimakas kasvu ajoittuu myös kristittyjen vainojen noususuuntaan. 

– Vaikka vainot eivät tapahdu suurissa maissa aina koko valtion laajuisesti vaan alueittain, raportti osoittaa, kuinka rankkoja ne ovat juuri noilla alueilla ja miten ne heijastuvat koko tämän kyseisen valtion elinoloihin kristittyjen kannalta, tarkentaa Susanna Kokkonen.

Open Doors -järjestön raporttiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa: https://opendoors.fi/worldwatchlist/

Teksti Eero Antturi

Haluatko auttaa työtämme?

[aps-social id="1"]
Twitter
Facebook