työalueet

Perinteinen evankeliumin julistus kohtaa joskus esteitä. Sähköiset mediat kuten radio, televisio ja internet eivät tunne valtioiden rajoja. Näiden välineiden avulla on mahdollista saavuttaa ihmiset myös niissä maissa, joissa ei hyväksytä kristillisen sanoman levittämistä tai joissa ei muuten päästä kuulemaan julistusta.

Avainmedia tekee työtä pääasiassa arabian-, venäjän- ja kiinankielisessä maailmassa. Lisäksi työ kohdistuu muihin kieliryhmiin kuten turkki, farsi, urdu ja indonesia sekä useat suomensukuisten kansojen kielet. Myös juutalaistyö ja kotimaantyö ovat painopisteessä.