21.4.2017

Maahanmuuttajien parissa työtä tekevät yhdistävät voimansa Euroopassa

Nyt jo mukaan lähteneet tahot tuovat mukanaan rautaista ammattitaitoa ja yhteistyöverkostoja muslimien tavoittamiseksi Euroopan maissa.

Tammikuussa 2017 järjestettiin Ruotsissa Euroopan pakolais- ja maahanmuuttajatyötä koskeva konferenssi. Se oli jatkoa toukokuussa 2016 ensimmäisen kerran järjestettyyn eurooppalaiseen maahanmuuttajatyön konferenssiin, jossa aloitteentekijöinä oli Euroopassa pakolais- ja maahanmuuttajatyötä tekeviä lähetysjärjestöjä. Tuolloin kartoitettiin Euroopan maiden pakolaistilannetta ja työntekijöitä. Tämänkertaiseen konferenssiin saatiin kutsuttua jo 90 työn edustajaa eri puolilta Eurooppaa. Suomesta mukana oli Avainmedian arabi- ja muslimityön johtaja.

Pohdinnan alla oli mm. työn kehittäminen ja voimien yhdistäminen parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikilta tuli palautetta, että tällä hetkellä seurakunnissa tarvitaan opetusta muslimien tavoittamisesta, uskoon tulleiden opetuslapseuttamisesta ja islamin perusopeista. Myös Euroopassa asuvat arabiankieliset uskovat tarvitsevat opetusta evankelioimisesta ja maahanmuuttajatyöstä.

Parhaillaan kootaan yhteen käytettävissä olevia koulutusmateriaaleja. Tarvittaessa niitä korjataan ja tietoja täydennetään. Tärkeäksi koettiin, että materiaalit olisivat muslimeille ja muslimitaustasta uskoon tulleille sopivia sekä arabian kieli ja hengellisten sanojen käyttö oikeaa. Kielikysymyksissä on käytettävissä arabimaailman ammattitaitoisimmat kääntäjät, jotka ovat kääntäneet mm. Suomessa Iso Kirja -opiston käyttämää Global Universityn opetusmateriaalia arabiaksi, www.globalreach.org (valitse kielivalikoista ”Arabic”).

Nyt jo mukaan lähteneet järjestöt tuovat yhteistyöhön rautaista ammattitaitoa.

Haluatko auttaa työtämme?

Nyt jo mukaan lähteneet järjestöt tuovat yhteistyöhön rautaista ammattitaitoa: monella on parin vuosikymmenen ajalta kenttäkokemusta jälkihoitotyöstä ja opetuslapseuttamisesta muslimimaissa ja Euroopassa sekä laaja yhteistyöverkosto eri toimijoiden kanssa. Mukana on mm. henkilöitä, jotka puolustavat oikeudenkäynneissä vakavissa vainotapauksissa tai kuolemantuomion uhatessa uskoon tulleita muslimeja. Lisäksi on muslimitaustaisia uskoon tulleita islamin ja kristinuskon opettajia, tutkinnon suorittaneita sekä tohtoritasoisia islamiin ja maahanmuuttajien integraatioon perehtyneitä ex-muslimeja, jotka käyvät päivätyönään opettamassa ja neuvomassa valtioiden virkamiehiä islam- ja maahanmuuttajakysymyksissä, sekä seurakuntia eri puolilla Eurooppaa.

Pakolaistyön konferenssin aikana valittiin seitsenhenkinen komitea, johon kuuluu jäseniä Saksasta, Italiasta, Ruotsista, Suomesta ja Englannista. Komitea kokoontuu seuraavan kerran toukokuussa 2017. Sen jälkeen komitea voi lähettää Euroopassa maahanmuuttajatyötä tekeviin seurakuntiin lisätietoja ja mm. suosituksia, mistä ja mitä materiaalia voi tilata maahanmuuttajille ja ketä voi kutsua maahanmuuttajatyön kouluttajiksi.

Kaikilla suomalaisilla maahanmuuttajatyötä tekevillä tahoilla on mahdollisuus tulla mukaan eurooppalaiseen yhteistyöhön Euroopan muslimien tavoittamiseksi. Yhteistyössä on voimaa, kun tietotaitoa yhdistetään ja materiaali- sekä opetusresursseja yhdistetään. Seurakunnat ja maahanmuuttajatyöntekijät voivat lähettää yhteystietonsa saadakseen jatkossa postia Euroopan pakolaistyön yhteistyöverkostosta: arabic(at)avainmedia.org.

[aps-social id="1"]
Twitter
Facebook